Plötsligt händer det

Solpanelerna börjar löna sig. Första avräkningen; 8 öre avdrag. Vi räknar med att anläggningen ger vinst efter trettio år. Då är vi 95. Kanske ska man hoppas på ökade elpriser? Då går det fortare.